top of page
woman-attending-online-class.jpg

Daiwa eLearning
Japanese Program

Conversation Skill Up Recordings

Conversation Skill Up Recordings

Conversation Skill Up Recordings
Search video...
All Categories
All Categories
仕事の受け答えの練習(shigoto no ukekotae no renshuu)

仕事の受け答えの練習(shigoto no ukekotae no renshuu)

$
24:22
ほうれんそうのじっせん(hourensou no jissen)

ほうれんそうのじっせん(hourensou no jissen)

$
18:42
N3レベル 職場で使おう 敬語(N3 reberushokuba de tsukaou keigo)

N3レベル 職場で使おう 敬語(N3 reberushokuba de tsukaou keigo)

$
31:15
N4 レベル 職場で使おう 敬語(N4 reberu shokuba de tsukaou keigo)

N4 レベル 職場で使おう 敬語(N4 reberu shokuba de tsukaou keigo)

$
44:43
職場のルール、トラブルのたいおう(shokuba no ruuru toraburu no taiou)

職場のルール、トラブルのたいおう(shokuba no ruuru toraburu no taiou)

$
26:19
助詞(joshi)

助詞(joshi)

$
37:04
接続詞(setsuzokushi)

接続詞(setsuzokushi)

$
25:42
助詞(〜にいます、〜ています)(joshi ~ni imasu ~te imasu)

助詞(〜にいます、〜ています)(joshi ~ni imasu ~te imasu)

$
21:12
自動詞と他動詞(jidoushi to tadoushi)

自動詞と他動詞(jidoushi to tadoushi)

$
22:18
「こと」を使った文章(koto wo tsukatta bunshou)

「こと」を使った文章(koto wo tsukatta bunshou)

$
23:37
間違えやすい動詞(machigaeyasui doushi)

間違えやすい動詞(machigaeyasui doushi)

$
17:36
感動の表現(kandou no hyougen)

感動の表現(kandou no hyougen)

$
21:47
高低アクセント、同音異義語(kouteiakusento douonigigo)

高低アクセント、同音異義語(kouteiakusento douonigigo)

$
31:46
比べて学ぼう日本語の発音(kurabete manabou nihongo no hatsuon)

比べて学ぼう日本語の発音(kurabete manabou nihongo no hatsuon)

$
26:54
助数詞、SNSで使う日本語(josuushi SNS de tsukau nihongo)

助数詞、SNSで使う日本語(josuushi SNS de tsukau nihongo)

$
28:26
薬局に行こう(yakkyoku ni ikou)

薬局に行こう(yakkyoku ni ikou)

$
39:43
病院に行こう(byouin ni ikou)

病院に行こう(byouin ni ikou)

$
27:40
郵便局を利用しよう(yuubinkyoku wo riyou shiyou)

郵便局を利用しよう(yuubinkyoku wo riyou shiyou)

$
27:21
レストランへ行こう(resutoran he ikou)

レストランへ行こう(resutoran he ikou)

$
20:13
ショッピングへ行こう(shoppingu he ikou)

ショッピングへ行こう(shoppingu he ikou)

$
39:18
bottom of page